Skip Navigation Links

Kadın Sığınmaevimiz ve Hizmetleri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN SIĞINMAEVİ

 

Kadın Sığınmaevinde, 1 sosyal hizmet uzmanı (aynı zamanda birim sorumlusu) ,2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Sosyolog, 1 Çocuk Gelişimci,  4 gözetmen, 2 büro elemanı, 1 kat görevlisi, 4 iç güvenlik, 4 dış güvenlik, 1 şoför olmak üzere toplam 17 kişi görev yapmaktadır.

 

 

Kadın Sığınmaevi Çalışma Sistemi:

 

Vaka Toplantıları: Birimde kalan kadın ve çocukların durumlarının değerlendirildiği haftalık toplantılardır. Pazartesi sabahları, birim sorumlusu, meslek elemanları ve gerekli durumlarda çocuk gelişim uzmanı, etüt ya da anaokulu öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilir.

 

Personel Toplantısı: Aylık periyodlarla ve bütün personelin katılımıyla yapılan toplantılarda, iş ve işleyiş üzerine görüşülür ve duygu paylaşımı yapılır. Ayrıca ihtiyaç halinde ilgili personellerin katılımıyla toplantı yapılır.

 

Aylık Genel Toplantılar (KDM-KSE): Bağlı bulunduğumuz Sosyal İşler Şube Müdürümüzün katılımıyla her ay, Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi personelinin yer aldığı, çalışmaların değerlendirildiği, gelecek ayın planlandığı toplantılardır. KDM ve KSEnin teknik sorunları da bu toplantılarda görüşülmektedir.

 

Süpervizyon: Travma alanında çalışan personelin yaşadığı ikincil travmanın sağaltılması için düzenli olarak KDM ve KSE personeline, konunun uzmanları tarafından süpervizyon hizmeti verilmektedir.

 

Kadınlara Yönelik Toplantılar (Teknik ve Güçlendirme)

 

Teknik Toplantılar: Çarşamba sabahları, birim sorumlusu ve kat sorumlusunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, teknik konularda yaşanan sıkıntılar paylaşılmakta, kadınlarla ilgili bölümü görüşülüp, fikir alışverişinde bulunulur.

 

Güçlendirme Toplantıları: Birimde görevli meslek elemanları tarafından, teknik toplantının ardından, kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak, önceden hazırlanan program dahilinde paylaşım toplantıları yapılmaktadır. Kadınların güçlenmesi ve farkındalığının arttırılmasını hedefleyen bu toplantılarda; toplumsal cinsiyet rolleri, şiddetle mücadele mekanizmaları, bireysel gelişim, iletişim vb. konularda çalışmalar yapılmaktadır. Sığınmaevleri yalnızca barınma, yemek ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması ötesinde, kadınların sığınmaevi sonrası hayatlarına hazırlandıkları, kendi ayakları üzerinde duracak güçlerini fark ettikleri yerlerdir. Ayrıca ihtiyaç halinde temizlik ve hijyen sunumları da gerçekleştirilmektedir.

 

Özel günlerde yapılan kutlamalar: Bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde yapılan eğlencelerdir.

 

Dış geziler: Moral yükseltmek için yapılan dış etkinliklerde, çoğunlukla belediyemizin düzenlediği etkinliklere, birimimizde kalan kadın ve çocuklar da yönlendirilmektedir.

 

Kadın Sığınmaevinde Kalan Kadınlarla İlgili Yapılan Çalışmalar:

 

İlk görüşme: Kadın Danışma Merkezinde başvurusu alınan ve sığınmaevi talebi kabul edilen kadınlar sığınmaevine geldikten sonra, ihtiyacına göre belli bir süre dinlenir. Bu süre her kadın için farklı olabilir. Ancak 2 günü geçmemesine özen gösterilmektedir. Bu sürecin ardındanİlk Görüşmesi alınır. Kadın Danışma Merkezinden gelen formlar ışığında kadınlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi alınması mümkün olur. Böylelikle ihtiyaçları daha net tespit edilip, kadın ve varsa çocukları için bir çalışma planı hazırlanır.

 

İhtiyaç tespiti ve risk analizi: İlk görüşme sırasında elde edilen verilerden yola çıkarak, kadınların ihtiyaç tespitleri ve risk analizleri yapılır. Takip eden süreçte, 3 aylık kalma süresinde kadın ve varsa çocukları ile ilgili yapılacak çalışmalar belirlenir. İhtiyaç ve olanaklar göz önüne alınarak, her kadın ve varsa çocukları için program oluşturulur. Oluşturulan program doğrultusunda haftalık vaka değerlendirme toplantılarında durum değerlendirmeleri yapılıp, gerekli durumlarda yeni düzenlemelere gidilir.

 

Psikolojik  danışmanlık: Yapılan ilk görüşme sonrasında psikologlarımız tarafından değerlendirme yapılarak, sığınmaevimizde kalan her  kadına özgü psikolojik danışmanlık ve destek programı hazırlanır. Psikolojik danışmanlık desteği ile kadınların kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları, şiddetten dolayı zedelenen özgüvenlerinin onarılarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Hukuksal danışmanlık: Yasal hakları konusunda kadınlar bilgilendirilir. Boşanma, velayet, nafaka ve koruma emri gibi davaların açılması gereken durumlarda ise BAROya yönlendirilir. Gerektiği durumlarda avukatları ile görüşme yapılarak süreci takip edilir.

 

Okuma yazma kursu: Okur yazar olmayanlar için Halkeğitim merkezine yönlendirme yapılır ve okuma yazma öğrenmeleri sağlanır.

 

İş arama süreçleri: Eğitim ve psikolojik durumları göz önüne alınarak kadınlar, kendi hayatlarını kurabilmeleri için aramaya yönlendirilir. Öncelikle kadınların İş Kura kayıtları yapılır.

 

Güçlendirme çalışmaları: Kadınlarla yapılan görüşmeler ve haftalık kadın toplantıları yoluyla güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Haftalık kadın toplantılarında iletişim, önyargılar, çatışkı çözümü, özgüven kazandırma gibi başlıklar hakkında interaktif yöntemler ile çalışma yürütülmektedir.

 

Süreç takibi: Kadınların ilk görüşmeleri ardından planlanan süreçleri bazen değişiklik gerektirebilmektedir. Birim personeli tarafından yapılan gözlemler ve kadınların değişen koşulları göz önüne alınarak gerekli görülen değişiklikler yapılmaktadır.

 

Çocuklarla İlgili Yapılan Çalışmalar:

 

0-3 yaş: Aşı takipleri, sağlık sorunları için hastaneye yönlendirilir, ihtiyaç halinde annelere bebek bakımı konusunda eğitim verilir ve süreç takibi yapılır.

 

3-6 yaş: Çocuk gelişim formu, eğitsel çalışmalar, süreç takibi öncelikli yapılan çalışmalardır. Ayrıca bu yaş grubu için oluşturulmuş oyun odasında, anaokulu öğretmeni gözetiminde günlük çalışmalar yapılır. Çocuk gelişim uzmanı ve anaokulu öğretmeni ihtiyaç halinde birlikte çalışma yürütürler. Gerekli durumlarda psikolojik destek için yönlendirilirler.

 

7-18 yaş: Okul kayıtları, etüt programları, psikolojik danışmanlık, gerekli durumlarda hastaneye yönlendirme ve süreç takibi gerçekleştirilir. Etüt programları yaş grubu ve ihtiyaçlar doğrultusunda her çocuk için ayrı düzenlenir. Etüt öğretmeni gerekli durumlarda çocuk gelişim uzmanı ile birlikte çalışma yürütür.

 

 

SIĞINMAEVLERİNİN YERİ NEDEN GİZLİDİR?
Sizin olmayabilir ama bazı kadınların çok ciddi oranda can güvenliği tehdidi olabilir. Onların, sizin, bizim ve hepimizin can güvenliği için kalırken ya da çıktıktan sonra sığınmaevinin adresini kimseyle paylaşmamalısınız.

EĞER,
Eşinizin, sevgilinizin ya da aile içinde herhangi biri tarafından dövülüyorsanız ya da tartaklanıyorsanız, paranıza el konuyor ya da hiç para verilmiyorsa, aşağılanıyorsanız ya da başkalarıyla kıyaslanıyorsanız, istemediğiniz halde cinsel ilişkiye zorlanıyorsanız, bunlardan herhangi birine bile maruz kalıyorsanız
ve aileniz ya da arkadaşlarınız size destek olmuyor/olamıyorsa öncelikle; KADIN DANIŞMA MERKEZİne gelmelisiniz
Burada size destek olacak meslek elemanlarını bulacaksınız. Barınma ihtiyacınız varsa sizi KADIN SIĞINMAEVİne yönlendireceklerdir.

Sığınmaevine gelmek için önce Kadın Danışma Merkezine ulaşmanız gerekiyor.
Yaşadığınız şiddet nedeniyle barınma ihtiyacınız varsa Kadın Sığınmaevine yönlendirileceksiniz
Burada sizin ve çocuklarınız için çalışan bir ekiple karşılaşacaksınız.

KADIN SIĞINMAEVİ NEDİR?
Sığınmaevinde kaldığınız süre içinde;
- Psikolojik, hukuksal ve sosyal hizmet alanında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz,
- Sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz,
- Güçlendirme/farkındalık toplantılarına katılabilirsiniz,
- İşKura kaydını yaptırıp, iş arayabilirsiniz,
- Meslek edindirme kurslarına katılabilirsiniz,
- Yarım bıraktıysanız eğitiminize devam edebilirsiniz,
- Sosyal etkinliklere gidebilir, sığınmaevi içinde düzenlenen resim, takı, vitray, ebru çalışmalarına katılabilirsiniz.

  

  

Çocukların için;
0-3 yaş arasında ise, aşı takibi, sağlık kontrolleri sağlanır, bebek bakımı eğitimi alabilirsiniz
3-6 yaş arasında ise; kreş hizmeti alabilirsiniz, Gerekiyorsa psikolojik destek sağlanır.
6-18 yaş arasında ise; okula devam eder ve etüt desteği sağlanır. Gerekiyorsa psikolojik destek alabilir.
18 yaşına kadar kız, 12 yaşına kadar erkek çocuklarınız ile birlikte Kadın Sığınmaevinde kalabilirsiniz. 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi