Skip Navigation Links

Kadın Sığınmaevi İstatistikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 2014 yılı istatistiklerine göre;

Merkezimize başvuran kadınların;

·   % 32,8’i (18–29 yaş aralığındaki) genç yetişkinlerin , %50’si (30-39 yaş aralığındaki) yetişkin kadınların, %7,5’inin ise (50-59 yaş aralığındaki) orta yaş üstü kadınların oluşturduğu görülmüştür.

                   ·   Merkezimize gelen kadınların %56,9’unu evli kadınlar, % 34,5’ini bekar kadınlar,

   % 2’sini ise imam nikâhlı birlikteliği olduğunu beyan eden kadınlar oluşturmaktadır.

·   Danışanlarımızın % 29,9’ unu ilkokul, % 20,7’sinin lise, %15,5’ inin üniversite mezunu olduğu, %5,2’ sinin ise okuma yazma bilmediği saptanmıştır. 

·  Başvuran 174 kadının % 72,4’ünün (126 kadının) ekonomik özgürlüğünün olmadığı tespit edilmiştir.

·  Çalıştığını beyan eden 39 kadının 33’ ü sürekli işlerde, 6’sı  (tekstil, ev temizliği, çocuk bakımı gibi) geçici işlerde çalıştıklarını belirtmişlerdir.

·         Danışanların % 14.9’u  bir ayda evlerine giren net paranın; 1000 - 2499 TL arasında olduğunu, %16,7’ si 2500 TL ve üstü olduğunu ve %35.1’i herhangi bir gelirinin olmadığını belirtmiştir. Danışanların, %8’i ise eve giren net paradan haberdar olmadığını ifade etmiştir.

·         Danışanlarımızın, % 32,2’si komşu ve arkadaşları , % 12,6’sı basın ve internet, %26,4’ü ise Şiddet İzleme Ve Önleme Merkezi’nden, % 10,3’ü  diğer belediyelerin kadın danışma merkezleri ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezinden haberdar olduklarını bildirmişlerdir.

 

Merkezimize yapılan başvuruların en çok Konak, Karabağlar, Buca ve Bornova ilçelerinden olduğu görülmüştür.  (%20,7’si Konak, %14,9’u Karabağlar, %10,3’ü Buca ve %8’i Bornova) Danışanlarımızın %14,4’ü ise, İzmir il sınırları dışından merkezimize ulaşmıştır.

·         Merkezimize başvuran kadınların ikamet ettiği ilçelerin dağılımı ise şöyledir;

-           % 0,6’sı Balçova

-          % 8’i Bornova

-          % 10,3’ü Buca

-          % 5,2’si Çiğli

-          % 1,7’si Gaziemir

-           % 4,6’sı Karşıyaka

-           %20,7’si Konak

-          %2,3’ü Narlıdere

-          %14,9’u  Karabağlar

-          % 5,7’si Bayraklı

-          %7,5’i İzmir’e bağlı diğer ilçeler

-          % 14,4’ü ise İl dışı

 

·  2014 yılında Kadın Danışma Merkezimiz tarafından hazırlanan farkındalık yaratmak ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler ile 1446 kişiye ulaşılmıştır.

 

·  Görüşmeler esnasında eşinden şiddet gördüğünü beyan eden 77 danışanımız*;

-          % 15,5’i 1-5 yıl, % 6,9’u 15 ve daha üstü yıllar süresince şiddet gördüğünü, 

-          % 21,8’i ilk evlendiğinde 18-24 yaş arasında olduğunu,

              -          %21,3’ü görücü usulüyle, %12,1’i arkadaşlık ederek eşiyle tanışıp evlendiğini,

-          %23,6’sı eşinin çalıştığını, 

       -          % 16,1’i eşinin ilkokul mezunu, %9,2’si ise lise mezunu olduğunu belirtmiştir.

 

·  Şiddet gördüğünü beyan eden danışanlarımıza yaşadıkları şiddet türünü sorduğumuzda;

-          % 32,2’si fiziksel şiddet

-          % 38,72’ si  psikolojik şiddet

-          %27,3’ ü ekonomik şiddet

-         % 19’u ise cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.

·  Şiddet uygulayan kişinin yakınlık derecesini sorduğumuzda;

-          %41,4’ü eş ya da sevgilisinden, % 2,3’ü aile üyelerinden şiddet gördüğünü beyan etmiştir. 

  • Şiddeti engellemek için daha önce girişimde bulundunuz mu sorumuza:

-          % 21,8’i karakol ve savcılıktan yardım istediğini,

              -          % 23,6’sı evi terk ettiğini,
              -          %8,6’sı dava açtığını fakat vazgeçirildiğini,

-          %2,9’u intihar girişiminde bulunduğunu ifade etmiştir.

  • Karakola yapılan başvurular ile ilgili bilgiler şöyledir;

-          Şiddet gördüğünü beyan eden 77 danışanın % 23’ü karakola giderek eşinden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.

-          % 21,8’i karakolda, şikâyeti doğrultusunda ihtiyacına göre davranıldığını, %2,3’ü kendisine suçlu muamelesi yapıldığını ifade etmiştir.

-          Şikâyetçi olan 40 danışanın %9,2’si karakolda kendisiyle aile içi şiddet kayıt formu doldurulduğunu beyan etmiştir. 

  • Eşi tarafından darp edildiğini beyan eden danışanların sadece %11,5’inin darp raporu aldığını belirtmiştir.
  • Çocuğu olan 63 şiddet mağduru danışanımızın % 18,4’ü çocuklarının da şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.        

 

 

*Yapılan görüşmelerde yaşanan bazı özel durumlar nedeniyle kimi sorulara yanıt alınamamış, bu durum veri kaybına sebep olmuştur.

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi