Skip Navigation Links
Etkinlikler
Kadın Muhtarlar Çalıştayı
Mar 14 2009 12:00AM

14 Mart 2009 tarihinde İ.B.B. Kadın Danışma Merkezi, İ.B.B. Muhtarlar Masası ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği işbirliği ile “KADIN DOSTU KENTE DOĞRU İZMİR - KADIN MUHTARLAR ÇALIŞTAYI” yapılmıştır.
Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi megapol sınırları kapsamında, 45 kadın muhtar, Kadın Danışma Merkezi Personeli, Muhtarlar Masası Şefi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nden temsilciler katılmış olup, “Kadın Muhtar Olmanın Zorlukları”, “Kadın Muhtar Olmanın Farklılıkları” ve “Kadın Muhtar, Kent-Kadın İlişkisinin Neresinde?” başlıklarını taşıyan üç ayrı konu tartışılmıştır. Çalıştayın sonuç bildirgesinde, kadın muhtarların daha verimli çalıştıkları, kadınlara daha çok hizmet götürüldüğü, ancak kadın olmanın zorlularının muhtar olarak da yaşandığı dile getirilmiş, bu tür toplantıların deneyim aktarımı ve iletişim açısından önemi vurgulanarak yinelenmesi dileğine yer verilmiştir.

KADIN DOSTU KENTE DOĞRU İZMİRLİ KADIN MUHTARLAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
 
14 Mart 2009 tarihinde İBB Kent arşivi Müzesinde gerçekleştirilen çalıştaya, 45 kadın muhtarın 23’ü katılmıştır. Ayrıca Çalıştayı ortaklaşa düzenleyen İBB Muhtarlar Masası, Kadın Danışma Merkezi ile İKKB’den temsilciler de katılmıştır.
Saat 10.00 da başlayan çalıştayda üç ana başlık konuşulmuş ve aşağıda belirtildiği üzere bu üç konuda somut tespitler yapılmıştır.
Kadın muhtar olmanın zorlukları konusunda katılımcı muhtarların ortak tespitleri şöyledir;
• Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadına yüklediği sorumluluklar ( ev kadınlığı, annelik vb.) muhtar olmayı zorlaştırıyor.
• Seçim ve adaylık aşamasında, kentten, kırsala veya varoşa doğru gidildiğinde kadına yönelik önyargılar daha ön plana çıkıyor ve kadınların muhtarlık yapması kabullenilmiyor.
• Seçimlerde, rakipleri kadın olmaları nedeniyle olumsuz propaganda yapıp, yıpratıyorlar.
• Muhtar seçildikten sonra aileleri ile (eş,çocuk) sorun yaşıyorlar. Genellikle eşler “muhtarın eşi” olmayı kabullenemiyorlar.
• Muhtar olduktan sonra mahalle tarafından da benimsenmeleri zaman alıyor.
• Muhtar seçildikten sonra kendilerini en zor benimseyen kesim ise hemcinsleri.
Kadın muhtar olmanın farklılıkları konusunda katılımcı muhtarların ortak tespitleri şöyledir;
• Seçim çalışmasında ve daha sonra da her eve rahat girebiliyorlar.
• Muhtarlık binasında herkes gelebiliyor.
• Kurumsal çalışmalarda (Tedaş, belediye vb.) hizmet önceliği görüyorlar.
• Mahalleyi evleri gördükleri için en ufak ayrıntıları fark edebiliyorlar. (sokaktaki çöpü bile fark ediyorlar.)
• Öncelikle alt yapıya önem verip, çözüyor ve mahalle sorunlarını en aza indirgemiş oluyorlar.
• Yönetici modeli olarak kadınlara cesaret veriyorlar.
Kadın muhtar kent-kadın ilişkisinin neresinde konusunda katılımcı muhtarların ortak tespitleri şöyledir;
• Kadınların kentsel yaşamda yaşadıkları zorluklara mahallede çözüm buluyorlar.
( aydınlatma, kaldırımlar vb.)
• Çocukların kentsel yaşamda yaşadıkları zorluklara mahallede çözüm buluyorlar (oyun parkı, burs vb.)
• Muhtarlık binalarını, kadınların en önemli gereksinimlerinden biri olan sosyalleşme için kullanabiliyorlar. ( muhtarlık binası kadınların toplanabildikleri yer haline geliyor.)
• Kadınların yine önemli sorunları olan yoksulluk ve şiddet konularını paylaşabiliyor ve yönlendirici olabiliyorlar.
• Diğer muhtarlara göre daha sosyal davranıp örgütlenebiliyor, deneyimlerini aktarıyor ve paylaşabiliyorlar.
 
Sonuç olarak;
Katılımcıların büyük bir bölümü daha çok kadın muhtar olması halinde daha verimli çalışılabileceğini ve kadınların, muhtar olmaya özendirilmelerinin gerektiğini belirttiler. Ayrıca bu tür çalışmaların kendilerine katkısı olduğunu ve tekrarlanması gerektiğini vurguladılar. Son olarak bu tür toplantıların yılda bir kez yapılması ortak temennisiyle çalıştay tamamlanmıştır.
 
Kadın Dostu Kente Doğru İzmirli Kadın Muhtarlar Çalıştayı Katılımcıları

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası
- İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
- İzmirli Kadın Muhtarlar


 
İzmir Büyükşehir Belediyesi