Skip Navigation Links
Etkinlikler
Türkiye Belediyeler Birliği Kadın Sığınmaevleri Kurultayı


20.22 Eylül 2010 tarihlerini kapsayan üç günlük Çalıştay’a  İzmir Büyükşehir Belediyesi adına katılım sağlanmıştır.

 

Çalıştayda;
Birinci gün ortak toplantıda, Türkiye’de kadın sığınma evlerinin durumuna ilişkin bir sunum yapılmış, belediyelere bağlı bazı sığınma evi uygulamalarından örnekler verilmiş ve son olarak İsveç Belediyeler Birliğinden Prof Dr. Mona Eliason’un İsveç deneyimi ve şiddet üzerine olan sunumu yer almıştır. İç işleri Bakanlığı temsilcisi ise sunumunda 2012 yılında “ Aile İçi Şiddetle Mücadele için Kadın Sığınma Evleri” isimli bir proje başlatarak belediyelerin sığınma evleri açmasını özendirecekleri bilgisini vermiştir. Ayrıca Türkiye’de 62 Kadın sığınma evi (bunların 37 si SHÇEK’na ait) bulunduğu ve yatak kapasitesinin 870 olduğu, ayrıca 81 ilde SHÇEK’na bağlı ilk kabul biriminin oluşturulduğu bilgisini vermiştir.
Devamında, belediyelerin sunumuna geçilmiştir.
·         Ankara Çankaya Belediyesi Sığınmaevi yetkilisi; kurumlarının 8 Mart 2008 tarihinde açıldığını, kurumlarının Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi olarak iki bölümlü olup, tek bir sorumlularının olduğunu, bu güne dek danışma merkezinde 441 kadına danışmanlık hizmeti verildiğini, sığınma evlerinde ise toplam 223 kadın ile 145 çocuğun kaldığını ifade etmiştir.  Kurumlarında 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Sosyolog, 1 Sosyal Antropolog, 3 çocuk gelişim uzmanı, 1 sınıf öğretmeni ve 7 destek personel (gece ve gündüz gözetmenleri) olduğunu, iç güvenlik elemanı bulundurmadıklarını, binanın dışında güvenlik olduğunu ve kamera sistemlerinin bulunduğunu söylemiştir. 50 yaş üzeri kadınları almadıklarını eklemiştir. Çalışma açısından, haftalık vak’a değerlendirme toplantıları yaptıklarını çocuklar için ayrı bir program çıkardıklarını, sığınma evinin 7/24 çalıştığını, sığınma evinde bir geçici kabul odasının bulunduğunu gece gelen kadınların burada kaldıktan sonra kabullerinin yapıldığını aktarmıştır. Kadınların sığınma evine kabulü yapıldığında, sığınma evinde kalan kadın ve çocuklardan birisi tarafından karşılanıp, sığınma evinin gezdirildiği ve bilgilerin verildiğini böylece kadın ve çocukların oryantasyonunun daha iyi olduğu bilgisini vermiştir.
·         İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sığınma Evi yetkilisi; 14 yıllık bir kurum olduklarını ve yatak kapasitelerinin 32 olduğunu söylemiştir. Sığınma evinde 2 sorumlu psikolog olduğunu ama mesleki çalışma yapmadıklarını, sığınma evini her ikisinin de ortak yönettiklerini, psikolojik destek için belediyelerinde bulunan Aile Danışma Merkezindeki 5 uzman psikologtan yararlandıklarını, kendilerinin dışında 3 çocuk gelişim uzmanı, 1 refakatçi, 1 kat hizmetlisi, 2 gece görevlisi, 5 iç güvenlik personellerinin bulunduğunu ifade etmiştir. Çocukları;  0-6,   6-12,  12-18 olarak yaş gruplarına ayırdıklarını, çocuk gelişim uzmanlarının ise bazı kadınların çalışması nedeniyle sorun yaşanmaması için üç ayrı mesai şeklinde çalıştıklarını (07.30- 16.00,  09.17.30,  11-19.30) söylemiştir. Ayrıca sığınma evinden ev tutarak ayrılan kadınların evlerini kalan kadınlarla birlikte zaman zaman ziyaret ettiklerini, bunun kalan kadınlar açısından motive edici olduğunu eklemiştir. Bunlara ek olarak her akşam bir saat anne ve çocuğun birlikte geçireceği bir “nitelikli saat” uygulaması yaptıklarını burada anne ve çocuğun birlikte oyun oynadığı veya kitap okudukları birlikte zaman geçirerek olumlu bir iletişim yaşandığını belirtmiştir.
İkinci gün, üç çalışma grubu oluşturulmuş olup, bu gruplar sırasıyla “Sığınmaevinde Yönetim Standartları”, “Sığınmaevlerine İlişkin Özel Önem Gerektiren Konularda Standartlar” ve “Sığınmaevlerinin İmajı, Halkla ilişkiler, Paydaşlarla İlişkiler” konularında çalışmışlardır. Her çalışma grubunda da deneyim paylaşımları yaşanmış ve katılımcılar için son derece verimli olmuştur.
Son gün, çalışma gruplarının sonuç bildirgeleri okunarak tartışılmış ve bir ortak bildirge haline getirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi