Skip Navigation Links

AmacımızHedefimiz, kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, İzmir’de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesidir.

Amacımız, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek ve dayanışma sağlamak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, olabildiğince yaygın farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Bu amaç doğrultusunda merkezimizde; bir merkez sorumlusu(psikolog), iki sosyolog, bir okul öncesi öğretmeni, bir psikolog, bir kat görevlisi, bir iç ve bir dış güvenlik olmak üzere sekiz personel bulunmaktadır.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi