Skip Navigation Links

Amacımız


Hedefimiz, kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, İzmir’de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesidir.

Amacımız, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek ve dayanışma sağlamak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, olabildiğince yaygın farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Bu amaç doğrultusunda merkezimizde; bir merkez sorumlusu(psikolog), iki sosyolog, bir okul öncesi öğretmeni, bir psikolog, bir kat görevlisi, bir iç ve bir dış güvenlik olmak üzere sekiz personel bulunmaktadır.


2008 yılında 319
2009 yılında 374
2010 yılında 311
2011 yılında 349
2012 yılında 390
2013 yılında 286
2014 yılında 174
2015 yılında 134
2016 yılında 187

kadın başvuru yapmıştır.
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi