Skip Navigation Links

Hakkımızda


Merkezimiz;
- İnsan hakları konusunda ihlale uğrayan ve risk altında olan kadınlara, hukuksal ve psikolojik destek vermek,
- Toplumda var olan kurum ve hizmetlere kolayca ulaşmalarını ve meslek edinmelerini sağlamak, 
- Kadın hakları konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak,
- Sosyal ve kentsel yaşama işlevsel katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

ALINAN EĞİTİMLER

• Mor Çatı Vakfı “Kadın Danışma Merkezi Hizmeti ve Kalitesi” eğitimi.

• Yerel Eşitlik Eylem Planı Uygulama eğitimi

• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi .

• Sığınmaevi Personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim

• “İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Proje Hazırlama” Eğitimi

• İzmir Barosu, Aile İçi Şiddetle Mücadelede Hukuksal Süreç Eğitimi.

• Sunum Teknikleri ve Eğiticinin Eğitimi.

• İç Göç Entegrasyon Projesi ( İGEP ) “İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklara Yönelik Destek ve   Aile Danışmanlık Hizmetleri” Eğitimi.

• İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP) “Uyuşturucu Kullananlara Karşı Danışmanlık ve Çocukların İletişim Becerilerini geliştirmeyi amaçlayan İletişim”  Eğitimi.

• İç Göç Entegrasyon Projesi ( İGEP ) “Çocukların Eğitim Kurumlarıyla Yeniden Bütünleşmesine Yönelik Modeller” Eğitimi.

• “Travma ve Travmaya Yaklaşım Biçimi” Eğitimi.

• “Öfke Yönetimi” Eğitimi.

• Hürriyet Gazetesinin düzenlediği  “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği” Eğitimi.

• Mor Çatı Vakfı “Kadın Sığınakları Kalite Artırımı” Eğitimi

• İç Göç Entegrasyon Projesi ( İGEP ) “Sağlık ve Hijyen” Eğitimi.

• “İkincil Travma ve Etkileri” Eğitimi

• İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP) “SWOT Analizi, Stratejik Planlama” Eğitimleri.

• İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şiddete Uğramış Kadınlar İçin Sığınmaevleri Projesi” kapsamında çeşitli kurumlarda eğitim vermek üzere “Eğitici Eğitimi”.

• İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadın Sığınmaevi ve Danışma Merkezi Çalışanları Hizmet İçi Eğitimi”

• Şiddete Uğramış Kadınlar için Sığınmaevleri Projesi  kapsamında düzenlenen, “Kadın Sığınmaevi ve Danışma Merkezi Çalışanları Hizmet içi Eğitimi”

• İ.B.B Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Çocuk İstismarı ve Sürecin Takibi” eğitimi.

• SHÇEK tarafindan düzenlenen “Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulamasi” konulu egitimi.

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetimler.

• Temel İlk Yardım.

• Evrak kayıt, yazışma ve dosyalama.

• TAPV (Türkiye Aile Sağlığı Vakfı) tarafından düzenlenen KSEP "Kadın Sağlığı Eğitimi Programı" eğitimi
   alarak eğitim verme konusunda da yetkinleşmişlerdir.
 

 


 

• Kadın Dostu Kentler 2 Projesi kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetimler" eğitimi.

• Kurum psikologları tarafından EMDR "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlme I. Düzey" eğitimine katılım.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurum Aidiyeti" eğitimi.

İstenmeyen Gebelikler ve Güvenli Düşük : Yeni Bir Seçenek, Tıbbi Düşük Toplantısı

• 6284 Sayılı Yasa Ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal,Psikolojik Ve Hukuksal Boyutu Çalışmasına katılım sağlandı. 


 

İzmir Büyükşehir Belediyesi