Skip Navigation Links

Hizmetlerimiz


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kadına yönelik şiddetin temel nedeni olarak görülen toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, ruh sağlığını etkileyen pek çok faktörle ilişkilidir. Cinsiyet temelli ayrımcılığa bağlı olarak, kadınların hayatlarına ilişkin daha az kontrole sahip olması ve kaynaklara ulaşma konusunda dezavantajlı konumda bulunması, kadınların toplumsal yaşamda pek çok olumsuzlukla baş etmek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Depresyon, kaygı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar gibi psikolojik sorunların ortaya çıkmasında etkili olan düşük gelir, düşük sosyal statü, devamlı olarak başkalarının bakımından sorumlu olmak, aile içi şiddet gibi risk faktörleri cinsiyet rolleri ile yakından ilişkilidir.

Kadın Danışma Merkezimizde;

Koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmetleri (açık grup çalışmaları, psikodrama çalışmaları) ve travmaya bağlı ortaya çıkan ruhsal etkilerle baş etmek üzere psikolojik destek hizmeti verilmektedir. 

 


 

Kadın Danışma Merkezimizdeki oyun odası, anneleri ile birlikte gelen çocuklar için düzenlenmiştir. Kadınlar ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini alırken, çocuklar keyifli zaman geçirmeleri için anaokulu öğretmeni gözetiminde oyun odasına alınırlar. Burada geçirdikleri süre içinde öğretmen tarafından gözlem yapılır ve fark edilebilir bir sorun mevcutsa psikologlar bilgilendirilir. Çocukların yaş grupları ve gelişim özellikleri göz önünde tutularak, ne, neden, niçin, nerede, nasıl, kim sorularıyla (5N1K Kuramı) sohbet edilir.
Kadın Danışma Merkezi oyun odası aktivitelerinden bazıları şunlardır;

Serbest zaman etkinliği:
Çocukların rahatlamaları ve değişik oyuncakları tanımalarını sağlamaktadır. Değişik boyutlardaki oyuncaklarla (lego ve masa üstü tombala kartları, domino-eşleştirme, ...vb) oynayarak bilişsel gelişimleri gözlenmektedir.

Sanat etkinlikliği:
Çocukların isteği ve talebi doğrultusunda zevkli ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır (boyama, kesme, katlama, yapıştırma vb). Eğlenirken öğrenme, yaratıcılıklarını ortaya çıkarma ve artık materyalleri değerlendirmeleri öğretilmektedir.

Konu merkezli çalışmalar:
Duygular, ben kimim, aile, toplumsal yaşam ile ilgili resim çalışmalarından yola çıkarak aile içinde yaşadıkları duygu durumları, cinsel,  ekonomik, fiziksel, psikolojik istismara uğrayıp uğramadıkları gözlenmektedir.

 SOSYAL HİZMET YÖNLENDİRMELERİ

 
Kadının görüşmesi alınarak ihtiyaç tespiti yapılır ve ilgili birimlere yönlendirilir.
 


EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Merkezimizde konusunda uzman meslek elemanlarımız tarafından farklı yerellerdeki kadın gruplarına, kadın danışma merkezi ve sığınmaevi çalışanlarına  ihtiyaç duyulan konularda eğitimler, farkındalık grup çalışmaları organize edilmektedir.

Eğitim Birimimizce Verilen Eğitim Konuları:

• Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı(KİHEP)
• Toplumsal Cinsiyet
• Toplumsal Cinsiyetin Tarihsel Gelişimi
• Kadına Yönelik Şiddet
• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları
• Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınmaevleri Amaç ve İşlevleri
• Kadın Ve Cinsellik
• Anayasal ve Medeni Haklar
• Kadın Örgütlenmesi
• İletişim
• Kadın ve Siyaset
• Önyargılar-Ayrımcılık
• Sosyal Yardım Mekanizmaları
• Çocuk İstismarı
• Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Bozuklukları
• Ebeveynlik Becerileri/Çocuklarla İletişim
• Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Çalışanları Hizmetiçi Eğitim Modülü
• TAPV(Türkiye Aile Sağlığı Vakfı) KSEP (Kadın Sağlığı Eğitimi Programı)
• TAPV(Türkiye Aile Sağlığı Vakfı) ESEP (Erkek Sağlığı Eğitim Programı)

İzmir Büyükşehir Belediyesi