Skip Navigation Links

Hizmetlerimiz


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kadına yönelik şiddetin temel nedeni olarak görülen toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, ruh sağlığını etkileyen pek çok faktörle ilişkilidir. Cinsiyet temelli ayrımcılığa bağlı olarak, kadınların hayatlarına ilişkin daha az kontrole sahip olması ve kaynaklara ulaşma konusunda dezavantajlı konumda bulunması, kadınların toplumsal yaşamda pek çok olumsuzlukla baş etmek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Depresyon, kaygı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar gibi psikolojik sorunların ortaya çıkmasında etkili olan düşük gelir, düşük sosyal statü, devamlı olarak başkalarının bakımından sorumlu olmak, aile içi şiddet gibi risk faktörleri cinsiyet rolleri ile yakından ilişkilidir.

Kadın Danışma Merkezimizde;

Koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmetleri (açık grup çalışmaları, psikodrama çalışmaları) ve travmaya bağlı ortaya çıkan ruhsal etkilerle baş etmek üzere psikolojik destek hizmeti verilmektedir. 

 


 

Kadın Danışma Merkezimizdeki oyun odası, anneleri ile birlikte gelen çocuklar için düzenlenmiştir. Kadınlar ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini alırken, çocuklar keyifli zaman geçirmeleri için anaokulu öğretmeni gözetiminde oyun odasına alınırlar. Burada geçirdikleri süre içinde öğretmen tarafından gözlem yapılır ve fark edilebilir bir sorun mevcutsa psikologlar bilgilendirilir. Çocukların yaş grupları ve gelişim özellikleri göz önünde tutularak, ne, neden, niçin, nerede, nasıl, kim sorularıyla (5N1K Kuramı) sohbet edilir.
Kadın Danışma Merkezi oyun odası aktivitelerinden bazıları şunlardır;

Serbest zaman etkinliği:
Çocukların rahatlamaları ve değişik oyuncakları tanımalarını sağlamaktadır. Değişik boyutlardaki oyuncaklarla (lego ve masa üstü tombala kartları, domino-eşleştirme, ...vb) oynayarak bilişsel gelişimleri gözlenmektedir.

Sanat etkinlikliği:
Çocukların isteği ve talebi doğrultusunda zevkli ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır (boyama, kesme, katlama, yapıştırma vb). Eğlenirken öğrenme, yaratıcılıklarını ortaya çıkarma ve artık materyalleri değerlendirmeleri öğretilmektedir.

Konu merkezli çalışmalar:
Duygular, ben kimim, aile, toplumsal yaşam ile ilgili resim çalışmalarından yola çıkarak aile içinde yaşadıkları duygu durumları, cinsel,  ekonomik, fiziksel, psikolojik istismara uğrayıp uğramadıkları gözlenmektedir.

 SOSYAL HİZMET YÖNLENDİRMELERİ

 

Sosyal hizmet talebi ile gelen danışanın başvurusu alınarak, öncelikle ne istediğinden yola çıkarak, ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. İBB Sosyal Kültürel İşler Daire Başkanlığı bünyesinde; Sosyal Birimler veya İ.B.B Fakir ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, danışanın İBBnin sosyal yardımlarından yararlanmasına öncelik tanınmaktadır.

Danışanın İBB Sosyal Yardım Biriminde kaydı yoksa;  talebini belirten dilekçe yazmasında yardımcı olunmak, muhtardan alacağı fakirlik belgesi ile müracaatı sağlanıp Sosyal Yardım Birimine yönlendirilmektedir.

Başvurular bazen öğrenim gören çocuklarının öğrenim ihtiyaçları için olabilmektedir. Bu durumda öğrenim bursu veren kurumlarla irtibata geçilerek başvurmaları sağlanmaktadır. Danışanlara İBB Meslek Edindirme ve Beceri Kursları (İZMEB) hakkında bilgi verilmekte ve iletişim kurmaları konusunda yardımcı olunmaktadır.

Ayrıca danışanın ikamet ettiği ilçe belediyesine ait sosyal yardım hizmetleri konusunda bilgi verilmekte, koşulları uygunsa başvurması sağlanmaktadır. 

Yönlendirdiğimiz ve iletişim içinde bulunduğumuz bazı kurumlar;
• İBBnin ilgili birimleri ve İZMEB kursları,
• İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ilgili tüm birimleri,
• Kaymakamlıklara bağlı “İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları”,
• İlçe Belediyeleri,
• Burs veren vakıflar ve dernekler.

Ayrıca, Kadın Sığınmaevimizden ayrılan kadınların 6 aya yayılan (1. ay sonu, 2. ay sonu, 3. ay sonu) takipleri yapılıp, ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirme yapılmaktadır.

EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Merkezimizde konusunda uzman meslek elemanlarımız tarafından farklı yerellerdeki kadın gruplarına, kadın danışma merkezi ve sığınmaevi çalışanlarına  ihtiyaç duyulan konularda eğitimler, farkındalık grup çalışmaları organize edilmektedir.

Eğitim Birimimizce Verilen Eğitim Konuları:

• Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı(KİHEP)
• Toplumsal Cinsiyet
• Toplumsal Cinsiyetin Tarihsel Gelişimi
• Kadına Yönelik Şiddet
• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları
• Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınmaevleri Amaç ve İşlevleri
• Kadın Ve Cinsellik
• Anayasal ve Medeni Haklar
• Kadın Örgütlenmesi
• İletişim
• Kadın ve Siyaset
• Önyargılar-Ayrımcılık
• Sosyal Yardım Mekanizmaları
• Çocuk İstismarı
• Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Bozuklukları
• Ebeveynlik Becerileri/Çocuklarla İletişim
• Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Çalışanları Hizmetiçi Eğitim Modülü
• TAPV(Türkiye Aile Sağlığı Vakfı) KSEP (Kadın Sağlığı Eğitimi Programı)
• TAPV(Türkiye Aile Sağlığı Vakfı) ESEP (Erkek Sağlığı Eğitim Programı)

İzmir Büyükşehir Belediyesi