Skip Navigation Links
Etkinlikler
Kurumlararası Vak’a Toplantıları


İzmir’de bulunan Kadın Sığınmaevlerinde ve Sığınmaevi başvurusu alan Danışma Merkezlerinde çalışan meslek elemanları ve idarecilerinin katılımıyla Nisan 2010’dan itibaren Kurumlararası Vaka Değerlendirme Toplantıları düzenlenmeye başlanmıştır. Yapılan bu toplantılar sayesinde olgular üzerinden   bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmakta, karşılaşılan sorunlara ortak çözüm önerileri geliştirmeye dönük çalışmalar yapılmaktadır.

Mayıs 2010, Kasım 2010, Nisan 2011,  Mart 2012 ve 03 Mayıs 2012 tarihinde  "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet " yasası konusunda ortak çalışma yapmak üzere özel gündem toplantısına da belediyemiz ev sahipliği yapmıştır. 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi