Skip Navigation Links
Etkinlikler
Kadın Dostu Kent Faaliyetleri


“KADIN DOSTU KENT” İZMİR
“Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı” kapsamında 2006 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda İzmir, programın uygulandığı diğer 5 il ile birlikte (Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) “Kadın Dostu Kent” ilan edildi. “Kadın Dostu Kent”e giden yolda önemli adımlardan biri 2008 Nisan ayında Türkiyede ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı kararla, kadına yönelik çalışmalar yapmak için “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu” kurulmasıdır.
2006-2009 yılları arasında gerçekleştirilen projede üniversite, belediye, valilik ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile çeşitli eylem ve etkinlikler hayata geçirilmiştir.
Ayrıca İzmir için oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem Planı, hem il genel meclisi hem de büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanıp, her iki kurumun da stratejik planlarında yer almıştır.
2009 sonunda tamamlanan proje kapsamında, altı il “KADIN DOSTU KENT” ünvanı almış ve bir deklarasyonla, Türkiye’deki tüm belediyelere, bu konudaki çalışmalar duyurulmuştur.
Kadın Danışma Merkezi açıldığı gün itibarıyla, Kadın Dostu Kent olma yolundaki tüm çalışmalarda görev almıştır. 14 Nisan 2008 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu” kurulmuş olup, görev yaptıkları sürece birlikte çalışılmıştır.
Kadın Danışma Merkezi ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeleri, 17 Mayıs 2008 tarihinde Metropol İlçe Belediye Meclis Üyesi kadınlarla bir kahvaltılı toplantı yaparak, İlçe Belediyelerinde de “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu” kurulmasını önermiştir. Bundan sonra 6 ilçe ve 3 belde belediyesinde kadın-erkek eşitliği komisyonu kurulmuştur.
2009 yerel seçimlerinden sonra oluşan belediye meclisi yeni dönemde de kadın erkek eşitliği komisyonu kurarak çalışmalarına devam etmiştir.
23.06.2011 tarihinde projenin ikinci etabı " Kadın Dostu Kentler 2" adıyla başlamış olup, belediyemiz yine proje ortağıdır. Projenin ikinci  aşamasında İzmir İline Yerel Eşitlik Eylem Planı güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ilk proje ortaklarının, ikinci dönemde "Kadın-Erkek Eşitliği birimi" kurarak eşitlik mekanizmalarını geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu doğrultuda belediyemiz  bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Birimi" kurulmuştur.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi